HemsidanAll rights reserved. "CisionPoint" and the CisionPoint logo are the exclusive property of Cision AB, Inc.Wed, 24 Apr 2019 03:26:16 GMTCisionPoint RSS feedhttp://cisionpoint.com/Common/LiveRss.cp?authKey=5B4F-A79DE6A-AF6A889-2AFE58BF47&maxitems=10060http://cisionpoint.com/Content143.8/Styles/Images/cp_header_logo_bgwhite.gifHemsidanhttp://cisionpoint.com/Common/LiveRss.cp?authKey=5B4F-A79DE6A-AF6A889-2AFE58BF47&maxitems=100Tågtekniker – yrket som gör skillnad för mångaTue, 23 Apr 2019 10:18:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19DB2D9C630-A79DE6A-AF6A889... bedrivs med tillstånd från Myndigheten för <b>yrkeshögskolan</b> och finansieras av statsbidrag och medfinansiering ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Infrastrukturnyheter.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;23/04/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.infrastrukturnyheter.se/20190423/22889/tagtekniker-yrket-som-gor-skillnad-manga">Link to Source</a></li></ul></p>23674981540Debatt: Tusentals nya behövs i byggsektornSun, 21 Apr 2019 05:54:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A6285E60E8-A79DE6A-AF6A889<b>yrkeshögskolan</b> måste ses över. Öppna upp antagningssystemet så att även vuxna med gymnasieutbildning och jobb får möjlighet att ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Länstidningen Östersund Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;21/04/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;58,928</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.ltz.se/artikel/debatt/debatt-tusentals-nya-behovs-i-byggsektorn">Link to Source</a></li></ul></p>23668065660Nackademin satsar på nytt utbildningskoncept för att möta stort kompetensbehov inom ITThu, 18 Apr 2019 07:15:04 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19886D3D2B0-A79DE6A-AF6A889... att Nackademin, som levererat pricksäkra utbildningar inom <b>yrkeshögskolan</b> i över 20 år, nu också är en leverantör av helt ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;IT Pedagogen</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;18/04/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://it-pedagogen.se/nackademin-satsar-pa-nytt-utbildningskoncept-for-att-mota-stort-kompetensbehov-inom-it/">Link to Source</a></li></ul></p>23657221230Brist på kompetens hotar utvecklingenWed, 17 Apr 2019 16:22:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18E6604D200-A79DE6A-AF6A889... på gymnasiet. Möjligheten till yrkesväxling genom <b>yrkesvux</b> och yrkeshögskolan måste ses över. Öppna upp antagningssystemet ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Piteå-Tidningen Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;17/04/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;133,364</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.pt.se/opinion/insandare/brist-pa-kompetens-hotar-utvecklingen-11191443.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>23654435600Nytt stöd till YH-anordnare i form av mikrolärande - fokus på reell kompetensWed, 17 Apr 2019 16:05:23 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19A5E12B560-A79DE6A-AF6A889reell kompetens <b>Yrkeshögskolan</b> ska vara öppen för alla som har förutsättning att tillgodogöra sig utbildningarna. Målet är att ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Yhmyndigheten.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;17/04/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,353</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Nytt-stod-till-YH-anordnare-i-form-av-mikrolarande----fokus-pa-reell-kompetens/">Link to Source</a></li></ul></p>23654377630Vuxenutbildningen invigde sina nya lokalerWed, 17 Apr 2019 12:36:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AF1EE31F50-A79DE6A-AF6A889... ett viktigt nätverk Anna Wiklund, samordnare i Femkantens <b>Vuxenutbildning</b>, berättade om deras betydelse som nätverk för ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Älvsbyns kommun</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;17/04/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,127</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.alvsbyn.se/nyheter/vuxenutbildningen-invigde-sina-nya-lokaler/">Link to Source</a></li></ul></p>23653502980Riktat tillfälligt startbidrag samt genomförandebidragThu, 11 Apr 2019 13:16:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AE39BDC2B8-A79DE6A-AF6A889... om ett genomförandebidrag. Utbildningsanordnare inom <b>yrkeshögskolan</b> kan ansöka om två typer av bidrag, beroende på olika ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Yhmyndigheten.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;11/04/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,353</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Riktat-tillfalligt-startbidrag-samt-genomforandebidrag/">Link to Source</a></li></ul></p>23629349680Budgeten: Miljoner dras från lärares fortbildning och vuxenutbildningenWed, 10 Apr 2019 17:04:16 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A63AE09178-A79DE6A-AF6A889... Det är framför allt anslaget för det statliga stödet till <b>vuxenutbildningen</b> som ligger bakom. Det minskar med 445 miljoner. ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Altinget.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;10/04/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;14,971</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.altinget.se/utbildning/artikel/budgeten-miljoner-dras-fraan-larares-fortbildning-och-vuxenutbildningen">Link to Source</a></li></ul></p>23625347660Ansökan om behörighetsgivande förutbildning har öppnatWed, 10 Apr 2019 15:01:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19A8BF8B948-A79DE6A-AF6A889För att bredda vägen in till <b>yrkeshögskolan</b> kan utbildningsanordnare ansöka om att få bedriva behörighetsgivande förutbildning ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Yhmyndigheten.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;10/04/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,353</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Behorighetsgivande-forutbildning-/">Link to Source</a></li></ul></p>23624622730Competens utbildningar får goda resultat i Stockholms stads tillsynWed, 10 Apr 2019 14:10:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A9AC518648-A79DE6A-AF6A889... områden, bland annat betyg och bedömning samt stöd till <b>SFI</b>-elever. - Kommunen har framförallt tittat på behörighetsgrad, ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;MyNewsdesk Sweden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;10/04/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;928,817</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/competens-utbildning-sverige-ab/news/view/competens-utbildningar-faar-goda-resultat-i-stockholms-stads-tillsyn-365419">Link to Source</a></li></ul></p>23624244570Ventilationsbranschens kompetensförsörjning ska stärkas under 2019Wed, 10 Apr 2019 11:27:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19705D6D4D8-A79DE6A-AF6A889... igång påverkar även ventilationsutbildningar inom ramen för <b>Komvux</b>, för vuxna som vill byta spår i sin karriär och utbilda ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Byggnyheter</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;10/04/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;601</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.byggnyheter.se/20190410/22131/ventilationsbranschens-kompetensforsorjning-ska-starkas-under-2019">Link to Source</a></li></ul></p>23623323820Regelbunden tillsynMon, 08 Apr 2019 20:14:27 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18D8FD3EF40-A79DE6A-AF6A889... fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt <b>vuxenutbildning</b>. Här hittar du en detaljerad lista över vilka ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skolinspektion</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;08/04/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;63,904</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Regelbunden-tillsyn/">Link to Source</a></li></ul></p>23616024400GD har ordet: Inför ansökningsomgång YH 2019Mon, 08 Apr 2019 12:39:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B17A66F840-A79DE6A-AF6A889... identifiera framtida kompetensbehov som efterfrågas från <b>yrkeshögskolan</b>. De är tänkta att användas som ett kompletterande ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Yhmyndigheten.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;08/04/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,353</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/GD-har-ordet--fore-ansokningsomgang-YH-2019/">Link to Source</a></li></ul></p>23614161590Skriken börjar övergå i paniklarmSun, 07 Apr 2019 14:24:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-198D28E4C30-A79DE6A-AF6A889... följer arbetskraftsbehovet bättre. Såsom en utbyggd <b>yrkeshögskola</b> för bristkompetens – 9 av 10 går i dag direkt ut i jobb ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Östgöta Correspondenten Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;07/04/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;427,095</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.corren.se/asikter/ledare/maria-bjork-hummelgren-skriken-borjar-overga-i-paniklarm-om5960713.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>23611078230Åstorp vill köpa utbildningslokaler för 20 miljonerSun, 07 Apr 2019 05:45:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A65511C8A0-A79DE6A-AF6A889... verktyg och maskiner till industriföretag.Bild: <b>Vuxenutbildningen</b> Åstorp Sedan flera år håller <b>Komvux</b>-utbildningen ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Helsingborgs Dagblad Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;07/04/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;939,330</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.hd.se/2019-04-07/astorp-vill-kopa-utbildningslokaler-for-20-miljoner">Link to Source</a></li></ul></p>23610200760Ny på jobbet vid vuxenutbildningen(2)Sat, 06 Apr 2019 16:13:04 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18E19257BD8-A79DE6A-AF6A889Dagen riktar sig till dig som arbetat några år och som samlat på dig en del frågor om tillämpning av regelverket inför antagning till ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;UHR</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;06/04/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;74,213</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.uhr.se/om-uhr/kalender/2019/kursdag-for-vagledare-ny-pa-jobbet-vid-vuxenutbildningen2/">Link to Source</a></li></ul></p>23608577500Först elprogrammet, sedan yrkeshögskolaWed, 03 Apr 2019 14:27:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1950E75961C-A79DE6A-AF6A889... visar statistik från SCB. Kvinnorna dominerar även på <b>komvux</b> och folkhögskola medan männen i högre grad läste på ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;News55.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;03/04/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;126,148</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.news55.se/tt-nyheter/forst-elprogrammet-sedan-yrkeshogskola/">Link to Source</a></li></ul></p>23594553320Vår samverkan kring Yrkesvux är en förebildTue, 02 Apr 2019 17:04:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-190B7C3833C-A79DE6A-AF6A889Almega efterlyser en nationell styrning av <b>Yrkesvux</b> och menar att kommunerna ”struntar i näringslivets kompetensbehov”. Det är ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Göteborgs-Posten Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;02/04/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,230,814</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.gp.se/debatt/v%C3%A5r-samverkan-kring-yrkesvux-%C3%A4r-en-f%C3%B6rebild-1.14329997">Link to Source</a></li></ul></p>23590493210Fler kvinnor söker byggutbildningTue, 02 Apr 2019 15:01:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19AED9B6344-A79DE6A-AF6A889... bland män ökar intresset. Förra året antogs över 2 300 till <b>yrkeshögskolans</b> byggutbildningar, en ökning med 54 procent sedan ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Västerviks-Tidningen Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;02/04/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;50,489</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.vt.se/nyheter/fler-kvinnor-soker-byggutbildning-om5951303.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>23589981830Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning satsar 25 miljoner kronor på integrationsfrämjande åtgärderTue, 02 Apr 2019 08:21:09 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19BF3A17B74-A79DE6A-AF6A889... gemensam förvaltning under Nämnden för arbetsmarknad och <b>vuxenutbildning</b>. Nämndens uppdrag är att ha det övergripande ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;MyNewsdesk Sweden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;02/04/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;928,817</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/goteborgsstad/pressrelease/view/foervaltningen-foer-arbetsmarknad-och-vuxenutbildning-satsar-25-miljoner-kronor-paa-integrationsfraemjande-aatgaerder-2855105">Link to Source</a></li></ul></p>23588577040Säkerhet och krisberedskap i skola och förskola - SkolverketFri, 29 Mar 2019 10:29:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A66D55560C-A79DE6A-AF6A889... med säkerhet och krisberedskap i förskola, skola och <b>vuxenutbildning</b>. Det finns bestämmelser i olika lagstiftningar som ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skolverket</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;29/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;422,755</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete-i-skola-och-forskola/sakerhet-och-krisberedskap-i-skola-och-forskola">Link to Source</a></li></ul></p>23574142760Demonstration mot förändring på komvuxThu, 28 Mar 2019 15:48:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B137E585CC-A79DE6A-AF6A889Foto: ANDERS WIKLUND / TT <b>VUXENUTBILDNING</b> Demonstration mot förändring på <b>komvux</b> 1:40 min Min lista Dela Publicerat kl ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Radio Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;28/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;875,330</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=7185952">Link to Source</a></li></ul></p>23570505490Digitalt lärandeWed, 27 Mar 2019 22:15:09 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-198319C90D4-A79DE6A-AF6A889... med funktionsnedsättning. När skolan, universitet och <b>vuxenutbildningar</b> ska fullfölja uppdraget om allas rätt till ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Myndigheten for delaktighet</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;27/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;5,051</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mfd.se/kunskapsomraden/digital-delaktighet/digitalt-larande/">Link to Source</a></li></ul></p>23567182130Välkommen till NC, Lillemor!Wed, 27 Mar 2019 20:13:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AD22748304-A79DE6A-AF6A889... och debattinlägg om sfi. Vad kommer du ha för uppdrag på NC? Här på NC kommer jag främst att arbeta med <b>vuxenutbildning</b> o <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Stockholms universitet</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;27/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,174,299</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.andrasprak.su.se/om-oss/aktuella-nyheter/v%C3%A4lkommen-till-nc-lillemor-1.432716">Link to Source</a></li></ul></p>23566781480Kommunerna allt viktigare för de mest utsatta på arbetsmarknadenWed, 27 Mar 2019 17:20:21 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AB919A1A84-A79DE6A-AF6A889arbetsmarknadsinsatser ökat markant. – I en mätning för några år sedan var 4 500 medarbetare i kommunerna engagerade i olika ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens Arena</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;27/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;14,125</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.dagensarena.se/innehall/kommunerna-allt-viktigare-de-mest-utsatta-pa-arbetsmarknaden/">Link to Source</a></li></ul></p>23566132080Campus Österlen klart för invigningWed, 27 Mar 2019 15:29:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1981ED87D14-A79DE6A-AF6A889simrishamn Campus Österlen, den kommunala <b>vuxenutbildningen</b> och lärcentrum, invigs den 2 april och en månad senare är det öppet ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skånska Dagbladet Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;27/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;147,002</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.skd.se/2019/03/27/campus-osterlen-klart-for-invigning/">Link to Source</a></li></ul></p>23565690130Rekordmånga kvinnor sökte byggutbildningar - Myndigheten för yrkeshögskolanWed, 27 Mar 2019 15:02:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1ABB5763FB4-A79DE6A-AF6A889... Förra året var endast var fjärde behörig sökande kvinna. SCB: Fler sökande till <b>yrkeshögskolan</b> 2018 <b>Yrkeshögskolan</b> i <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Yhmyndigheten.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;27/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,353</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Rekordmanga-kvinnor-sokte-byggutbildningar-/">Link to Source</a></li></ul></p>23565585080Regeringens ansvar att utbildningssatsningar når framWed, 27 Mar 2019 13:27:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19AFCF75D34-A79DE6A-AF6A889... konkurrensutsättning bör vara ledstjärnor för kommunernas <b>vuxenutbildning</b>. För det tredje måste näringslivet och företagen ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Göteborgs-Posten Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;27/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,230,814</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.gp.se/debatt/regeringens-ansvar-att-utbildningssatsningar-n%C3%A5r-fram-1.14222800">Link to Source</a></li></ul></p>23565143830Nämnden för arbete och välfärds svar till Skolinspektionen efter granskning av den kommunala vuxenutbildningenWed, 27 Mar 2019 12:46:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1930B1A4424-A79DE6A-AF6A889den kommunala <b>vuxenutbildningen</b> i Växjö kommun. Växjö kommun är en av 30 kommuner i landet där Skolinspektionen genomfört en ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;MyNewsdesk Sweden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;27/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;928,817</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vaxjo_kommun/pressrelease/view/naemnden-foer-arbete-och-vaelfaerds-svar-till-skolinspektionen-efter-granskning-av-den-kommunala-vuxenutbildningen-2852904">Link to Source</a></li></ul></p>23564962810Ny utbildning i industriteknik startasTue, 26 Mar 2019 21:35:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B0417C8384-A79DE6A-AF6A889Vidmark, rektor vid Lärcentrum. Hon betonar att <b>vuxenutbildningen</b> vill fylla den lucka som uppstått sedan gymnasiet, och dess ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Västerbottens-Kuriren Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;26/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;349,312</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.vk.se/2728704/ny-utbildning-i-industriteknik-startas">Link to Source</a></li></ul></p>23562370290Workshop om handledarens viktiga roll för blivande yrkeslärareTue, 26 Mar 2019 08:33:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-194589F52EC-A79DE6A-AF6A889... undervisning med mera. Minst 20 dagar per termin är studenterna ute på gymnasieskolor, i <b>vuxenutbildning</b>, yrkeshögskolor eller a <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;IT Pedagogen</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;26/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://it-pedagogen.se/workshop-om-handledarens-viktiga-roll-for-blivande-yrkeslarare/">Link to Source</a></li></ul></p>23559065120S: Hela landet ska kunna leva och växaMon, 25 Mar 2019 10:46:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19EBC53E03C-A79DE6A-AF6A889... råder stor brist, till exempel busschaufför. Utbyggnaden av <b>yrkeshögskolan</b> och högskolan ska fortsätta i hela landet. Fler ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens Samhälle Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;25/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;96,193</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.dagenssamhalle.se/debatt/s-hela-landet-ska-kunna-leva-och-vaxa-26797">Link to Source</a></li></ul></p>23554908740Vuxenutbildningen ligger steget föreMon, 25 Mar 2019 05:21:00 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-197B7FC983C-A79DE6A-AF6A889... den 16 mars riktade Malin Lauber kritik mot hur <b>vuxenutbildningen</b> sköts i Växjö kommun. Nu svarar det blågröna styret. ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Smålandsposten Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;25/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;70,180</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.smp.se/article/vuxenutbildningen-ligger-steget-fore/">Link to Source</a></li></ul></p>23554180030Kommuner tar stort ansvar för YrkesvuxSun, 24 Mar 2019 08:13:06 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-199192F72CC-A79DE6A-AF6A889... till kommunerna för delen Yrkesvux i kombination med <b>SFI</b>/SVA och ge ersättning för språkstöd. 45 procent av dem som läste ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Göteborgs-Posten Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;24/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,230,814</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.gp.se/debatt/kommuner-tar-stort-ansvar-f%C3%B6r-yrkesvux-1.14141040">Link to Source</a></li></ul></p>23551765330Vuxna ska inte gå på gymnasietSat, 23 Mar 2019 07:22:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19F03687C44-A79DE6A-AF6A889... 04:00 | 2019-03-23 Ledare Kommunfullmäktige har beslutat att <b>Komvux</b> och SFI ska flytta till gymnasiets lokaler i höst. Det ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Västerviks-Tidningen Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;23/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;50,489</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.vt.se/asikter/ledare/vuxna-ska-inte-ga-pa-gymnasiet-om5908028.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>23549015840"Alla har potential att få ett bra liv"Fri, 22 Mar 2019 10:28:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18F0EF102E4-A79DE6A-AF6A889... kommun och sedan åter i Boden som rektor för <b>vuxenutbildningen</b>. Sedan i höstas tillförordnad chef på ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens Samhälle Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;22/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;96,193</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/alla-har-potential-att-fa-ett-bra-liv-26769">Link to Source</a></li></ul></p>23545102800Rekordmånga inskrivna på SFIWed, 20 Mar 2019 07:55:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19CADEFF49C-A79DE6A-AF6A889Eslöv Aldrig förr har så många studerat svenska för invandrare i Eslöv som nu. Utbildningen har 300 elever inskrivna fördelade på 15 ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skånska Dagbladet Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;20/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;147,002</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.skd.se/2019/03/19/rekordmanga-inskrivna-pa-sfi/">Link to Source</a></li></ul></p>23535416240166 nya bussförare behöver anställas i SörmlandWed, 20 Mar 2019 07:11:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AD93861D3C-A79DE6A-AF6A889... till D-körkort. Unga vuxna mellan 21 och 23 år som går på <b>Yrkesvux</b> eller <b>Komvux</b> drabbas av liknande begränsningar. ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Eskilstuna-Kuriren Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;20/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;94,388</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.ekuriren.se/debatt/debatt-166-nya-bussforare-behover-anstallas-i-sormland/">Link to Source</a></li></ul></p>23535303580”Det här kan bli jättestort”Tue, 19 Mar 2019 08:27:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B2E78CA2AC-A79DE6A-AF6A889, Sveriges Byggindustrier, Arbetsmarknadsförvaltningen, <b>SFI</b>, Astar, Lernia, Korta Vägen, Byggnads som Galaxen Bygg träffat i ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;MyNewsdesk Sweden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;19/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;928,817</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/thorengruppen/news/view/astar-med-i-spaennande-byggdiskussion-det-haer-kan-bli-jaettestort-362514">Link to Source</a></li></ul></p>23530567890Matchningen måste fungera mycket bättreMon, 18 Mar 2019 15:18:06 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A3EF7D4BC4-A79DE6A-AF6A889... efter en yrkesutbildning från gymnasieskolan, komvux eller <b>yrkeshögskolan</b>. Vi ska leverera svar hur fler kan nå fram till ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Industritorget.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;18/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;61,675</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.industritorget.se/nyheter/matchningen+m%C3%A5ste+fungera+mycket+b%C3%A4ttre/23686/">Link to Source</a></li></ul></p>23526649060"Ge CSN-lån till alla körkort!"Mon, 18 Mar 2019 15:02:20 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-197B868C3A4-A79DE6A-AF6A889... och integreras i den gymnasiala utbildningen och inom <b>vuxenutbildningen</b>. – Verkligheten idag är att körkort är ett krav för ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Res & Trafikforum Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;18/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;7,541</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.rt-forum.se/article/view/652152/ge_csnlan_till_alla_korkort?ref=rss">Link to Source</a></li></ul></p>23526580030Ta inte industrin för givenMon, 18 Mar 2019 04:28:05 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-196E4D0FA84-A79DE6A-AF6A889... matchningen behövs en rad åtgärder. Satsa mer på <b>yrkesvux</b> och yrkeshögskolan. Det krävs fler platser och utbildningar ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Östgöta Correspondenten Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;18/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;427,095</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.corren.se/asikter/debatt/ta-inte-industrin-for-given-om5884698.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>23524799720Generaldirektören för MYH uppmärksammar Biologiska Yrkeshögskolan i SkaraFri, 15 Mar 2019 13:42:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AFF63C375C-A79DE6A-AF6A889... CET Under torsdagen fick BYS besök från Myndigheten för <b>Yrkeshögskolan</b> (MYH). Varje år gör myndigheten besök på några ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Cision News</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;15/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;55,232</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://news.cision.com/se/naturbruksforvaltningen/r/generaldirektoren-for-myh-uppmarksammar-biologiska-yrkeshogskolan-i-skara,c2764278">Link to Source</a></li></ul></p>23516033190Storslam för yrkeshögskoleutbildningen Bagare och konditorFri, 15 Mar 2019 13:11:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1ADD2F3FFAC-A79DE6A-AF6A889... på Österänggymnasiet i skol-SM. I onsdags 13 mars var det <b>yrkeshögskolans</b> tur att visa vart skåpet skulle stå. – Vi befinner ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Kristianstads kommun</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;15/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;62,804</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.kristianstad.se/sv/huvudnyheter/storslam-for-kristianstads-yrkeshogskoleutbildning-bagare-och-konditor/">Link to Source</a></li></ul></p>23515929580Så vill SLU stoppa kunskapsslöseriet | Landlantbruk.seFri, 15 Mar 2019 11:09:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19B5585936C-A79DE6A-AF6A889... med de olika ämnena och språket. Några av deltagarna hade redan gått <b>SFI</b> (svenska för invandrare) och några stod i kö för att <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Land Lantbruk</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;15/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.landlantbruk.se/jobb-karriar/inflyttad-kompetens-gar-till-spillo-sa-vill-slu-losa-kunskapssloseriet/">Link to Source</a></li></ul></p>23515512930Sfi-elever utan undervisning i Upplands VäsbyThu, 14 Mar 2019 20:07:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18E718BB8DC-A79DE6A-AF6A889Efter sommaren står 418 elever utan <b>sfi</b>-undervisning i Väsby. Hermods, som driver utbildningen här, drar sig ur verksamheten på ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Vi i Vasastan</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;14/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;17</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sfi-elever-utan-undervisning-i-upplands-vasby/repsck!7YHw4uU48ETEVTbfL2kK1w/">Link to Source</a></li></ul></p>23512846600Räds inte robotarna – men fortbilda dig!Tue, 12 Mar 2019 20:55:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A795FE7B14-A79DE6A-AF6A889... att gå in och ut ur vuxenutbildningen, högskolan eller <b>yrkeshögskolan</b> under arbetslivet. Snarare är tänkandet fyrkantigt: ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Piteå-Tidningen Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;12/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;133,364</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.pt.se/opinion/debatt/rads-inte-robotarna-men-fortbilda-dig-11153873.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>23502961070Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda invigtTue, 12 Mar 2019 14:58:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B272ED9424-A79DE6A-AF6A889... kombinera utbudet av arbetsmarknadsinsatser med <b>vuxenutbildning</b>. Genom att integrera verksamheter i ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Uppsala kommun</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;12/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;125,421</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/nyheter-och-pressmeddelanden/utbildnings--och-jobbcenter-i-gottsunda-invigt/">Link to Source</a></li></ul></p>23501416790Sverige och AF får beröm av EU men nedskärningarna kvarstårTue, 12 Mar 2019 09:43:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-197F1B2B034-A79DE6A-AF6A889... på plats, och vi fortsätter med stora satsningar på <b>vuxenutbildningen</b>. Det andra vi arbetar med är etableringsjobben, som ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Arbetsvarlden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;12/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;13,536</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.arbetsvarlden.se/sverige-och-af-far-berom-av-eu-men-nedskarningarna-kvarstar/">Link to Source</a></li></ul></p>23500156030Skolinspektionen kräver åtgärder vid KomVux i SollefteåTue, 12 Mar 2019 05:31:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A0A4609D88-A79DE6A-AF6A889... får kritik av Skolinspektionen på flera punkter – <b>SFI</b>-elever får inte tillräckligt många lektionstimmar, individuella ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;svt.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;12/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;4,713,721</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/skolinspektionen-kraver-atgarder-vid-komvux-i-solleftea">Link to Source</a></li></ul></p>23499526250Distansutbildning ingen universallösning, UnionenTue, 12 Mar 2019 04:10:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B034633B48-A79DE6A-AF6A889Har du läst Unionens rapport om <b>SFI</b>? Det har jag och som <b>SFI</b>-lärare och fackligt förtroendevald inom Lärarförbundet blir ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;TCO-tidningen; Webb</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;12/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,389</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.arbetsvarlden.se/debatt/distansutbildning-ingen-universallosning-unionen/">Link to Source</a></li></ul></p>23499349190Solna bäst i landet på att få utrikesfödda i jobbMon, 11 Mar 2019 08:16:05 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A53E298638-A79DE6A-AF6A889... har vi en hel palett för nyanlända vi jobbar med, som <b>vuxenutbildning</b> och samhällsorientering, säger Lars Rådén. Nyanlända ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Mitt i</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;11/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;65,214</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://mitti.se/nyheter/solna-landet-utrikesfodda/?omrade=solna">Link to Source</a></li></ul></p>23494942460Utbildningsministern: Det gör ont i hjärtat!Mon, 11 Mar 2019 05:24:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1956FD5D818-A79DE6A-AF6A889... felaktigt eller av riktiga skäl, att läsa in behörighet i <b>Komvux</b>, den kommunala <b>vuxenutbildningen</b>, för att om möjligt ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Radio Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;11/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;875,330</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=7170660">Link to Source</a></li></ul></p>23494613420Hundratals drabbas när SFI läggs ned i VäsbySat, 09 Mar 2019 02:29:04 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A4C73E2650-A79DE6A-AF6A889... vi ska kunna driva runt affären, säger Camilla Egerlid som är verksamhetschef på <b>Komvux</b> Hermods. Hon berättar att antalet elev <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Mitt i</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;09/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;65,214</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://mitti.se/nyheter/hundratals-drabbas-laggs/?omrade=upplandsvasby">Link to Source</a></li></ul></p>23488570360Världsledande spelutbildning öppnar nära Zordix huvudkontorWed, 06 Mar 2019 10:14:04 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A3B178BA98-A79DE6A-AF6A889... det att The Game Assembly - den malmöbaserade <b>yrkeshögskolan</b> som inriktar sig på spelutveckling - kommer at Den ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;IT Pedagogen</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;06/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://it-pedagogen.se/varldsledande-spelutbildning-oppnar-nara-zordix-huvudkontor/">Link to Source</a></li></ul></p>23475433060Ny utbildning ska ge industrin kompetent personalTue, 05 Mar 2019 13:25:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1965FEB29C0-A79DE6A-AF6A889... Gymnasiet utbildar för få och när vi tittade på <b>vuxenutbildningen</b> fann vi att det egentligen inte fanns nån utbildning ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Radio Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;05/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;875,330</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7168112">Link to Source</a></li></ul></p>23468586620Roligare språkinlärning ska få fler att klara SFITue, 05 Mar 2019 12:20:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18CF215E100-A79DE6A-AF6A889... Radio. Roligare språkinlärning ska få fler att klara <b>SFI</b> 1:00 min Min lista Dela Publicerat kl 11.12 120 värmländska ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Radio Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;05/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;875,330</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7167973">Link to Source</a></li></ul></p>23468368200Kajsa Kettil: Slöseri att kräva mindre av nyanlända kvinnorTue, 05 Mar 2019 12:09:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18C2E85CAC0-A79DE6A-AF6A889... Det innebar att staten fick försörja familjen, att kvinnans <b>SFI</b>-utbildning försenades och att barnen missade möjligheten att ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Smålands Dagblad Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;05/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.smalandsdagblad.se/article/kajsa-kettil-sloseri-att-krava-mindre-av-nyanlanda-kvinnor/">Link to Source</a></li></ul></p>23468339000Yrkeshögskola och bransch pratade framtidTue, 05 Mar 2019 09:50:30 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B03A266FA0-A79DE6A-AF6A889... Förra gången handlade det om hur man kan öka <b>yrkeshögskolans</b> attraktion. – <b>Yrkeshögskolan</b> är fortfarande en ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Byggindustrin Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;05/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;9,051</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://byggindustrin.se/artikel/karriar/yrkeshogskola-och-bransch-pratade-framtid-27937">Link to Source</a></li></ul></p>23468000290Frågor om anordnarkompetens - Myndigheten för yrkeshögskolanMon, 04 Mar 2019 21:23:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18FB658E1A0-A79DE6A-AF6A889... beslutade för ett par år sedan om högre krav på anordnare i <b>yrkeshögskolan</b>. Det handlade främst om ökade krav på kompetens ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Yhmyndigheten.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;04/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,353</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Fragor-om-anordnarkompetens/">Link to Source</a></li></ul></p>23466358900Beslut om anpassningsåtgärder inom UtbildningSun, 03 Mar 2019 13:32:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B06558A210-A79DE6A-AF6A889... tgärderna omfattar bland annat gymnasieskolan, <b>vuxenutbildningen</b>, fritidsgårdsverksamheten, IKT-verksamheten och ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Karlshamn</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;03/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;38,463</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Paverka/Nyheter/Beslut-om-anpassningsatgarder-inom-Utbildning/">Link to Source</a></li></ul></p>23461724290Frisörutbildning kombineras med SFIFri, 01 Mar 2019 16:33:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-191D3A3C9F8-A79DE6A-AF6A889... min Min lista Dela Publicerat kl 16.38 I april börjar en ny <b>vuxenutbildning</b> på Nobelgymnasiet i Karlstad. Då ska 10 personer ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Radio Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;01/03/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;875,330</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7166204">Link to Source</a></li></ul></p>23456591510Säkerhet på nätet - SkolverketThu, 28 Feb 2019 17:07:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AEBB935578-A79DE6A-AF6A889... (PuL). Här kan du läsa mer om GDPR i förskola, skola och <b>vuxenutbildning</b>. SKL har material om hur GDPR påverkar dig som ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skolverket</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;28/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;422,755</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sakerhet-pa-natet">Link to Source</a></li></ul></p>23452522880Var finns de nya bussförarna?Wed, 27 Feb 2019 14:39:17 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18BF0FE8A70-A79DE6A-AF6A889... kommer från arbetsmarknadsutbildningar eller från <b>yrkesvux</b>. Maria Sjölin som är branschutvecklare och ansvarig för ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Mentor Newsroom</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;27/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;597</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.mentornewsroom.se/article/view/648776/var_finns_de_nya_bussforarna">Link to Source</a></li></ul></p>23446623000Populär trafikutbildning i Lerum får fler platserTue, 26 Feb 2019 15:07:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1943FB70040-A79DE6A-AF6A889... och hittills har alla fått jobb direkt efter examen. Nu har <b>Yrkeshögskolan</b> i Lerum fått klartecken att fortsätta och utöka ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Göteborgs-Posten Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;26/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,230,814</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/popul%C3%A4r-trafikutbildning-i-lerum-f%C3%A5r-fler-platser-1.13665435">Link to Source</a></li></ul></p>23441513120Nyanlända elevers fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktionTue, 26 Feb 2019 09:43:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A804BAA910-A79DE6A-AF6A889... förutsättningar att gå vidare inom gymnasiet eller till <b>Komvux</b> efter språkintroduktion. Utifrån detta syfte ska följande ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skolinspektion</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;26/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;63,904</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/nyanlanda-elevers-fortsatta-utbildningsvagar-efter-sprakintroduktion/">Link to Source</a></li></ul></p>23440262170Utbildning på komvux läggs nedMon, 25 Feb 2019 11:13:04 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19BBD7C72D8-A79DE6A-AF6A889Upsala Nya Tidning är Upplands ledande mediehus. Koncernen ägs till 50% av de Johanssonska stiftelserna genom ett helägt ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Upsala Nya Tidning Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;25/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;153,422</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.unt.se/sigtunabygden/utbildning-pa-komvux-laggs-ned-5226025.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>23435142040De startar en ny utbildning i höstMon, 25 Feb 2019 05:21:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19C62BDE628-A79DE6A-AF6A889... i Norrköping som en del av den kommunala <b>vuxenutbildningen</b>. Ulla Ericsson 06:00 | 2019-02-25 En branschundersökning ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Norrköpings Tidningar Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;25/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;427,024</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.nt.se/nyheter/norrkoping/de-startar-en-ny-utbildning-i-host-om5808042.aspx">Link to Source</a></li></ul></p>23434278140Utbildning som tekniker för husbilar hett eftertraktadFri, 22 Feb 2019 16:24:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B019491350-A79DE6A-AF6A889.    Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal <b>vuxenutbildning</b> 2.    Har en svensk eller utländsk utbildning som ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Husbil Husvagn</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;22/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.husbilhusvagn.se/nyheter/utbildning-som-tekniker-husbilar-hett-eftertraktad">Link to Source</a></li></ul></p>23425676190De tog SFI-kursen till fabrikenFri, 22 Feb 2019 15:29:05 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19B1BAA1A50-A79DE6A-AF6A889... med i dag kan de anställda gå direkt från fabriksgolvet till <b>SFI</b>-lektionen i företagets egna lokaler. Spanska, polska och ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens Arbete Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;22/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;763</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://da.se/2019/02/de-tog-sfi-kursen-till-fabriken/">Link to Source</a></li></ul></p>23425446830SKL: ”Behovet inom vård och omsorg är gigantiskt”Fri, 22 Feb 2019 09:20:25 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AD7F0B5DE0-A79DE6A-AF6A889... stor omfattning. SKL:s undersökning 2018 om regionalt <b>yrkesvux</b> visar att ett av de största hindren för att genomföra ett ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens Samhälle Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;22/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;96,193</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.dagenssamhalle.se/debatt/skl-behovet-inom-vard-och-omsorg-ar-gigantiskt-26287">Link to Source</a></li></ul></p>23424101580Partilles nya lärcentrum öppnatThu, 21 Feb 2019 15:00:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A3315385C8-A79DE6A-AF6A889<b>vuxenutbildningen</b> en skjuts, säger Nomi Madolo, rektor på <b>vuxenutbildningen</b> i Partille. Fokus på svenska språket och ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;MyNewsdesk Sweden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;21/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;928,817</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/partillekommun/news/view/partilles-nya-laercentrum-oeppnat-359602">Link to Source</a></li></ul></p>23419960950Flerspråkiga filmer på modersmålsdagenThu, 21 Feb 2019 12:24:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19FCA35D8A8-A79DE6A-AF6A889passar från förskolan till <b>vuxenutbildning</b> och bidrar till att ge alla elever likvärdiga förutsättningar att klara skolan. Vi ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;MyNewsdesk Sweden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;21/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;928,817</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/inlasningstjanst_ab/pressrelease/view/flerspraakiga-filmer-paa-modersmaalsdagen-2839027">Link to Source</a></li></ul></p>23419274050Ylva Johansson besöker KatrineholmTue, 19 Feb 2019 14:52:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A2A7033E40-A79DE6A-AF6A889... Viadidakt som är en gemensam förvaltning för <b>vuxenutbildning</b> och arbetsmarknadsinsatser i Katrineholms och Vingåkers ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Regeringen</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;19/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;158,451</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/ylva-johansson-besoker-katrineholm/">Link to Source</a></li></ul></p>23409407750Komvux lever inte upp till elevernas behovMon, 18 Feb 2019 16:37:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19D0DE446A0-A79DE6A-AF6A889... nivå. av Sten Feldreich Dela Tweeta Dela Maila Skriv ut <b>komvux</b> Skolinspektionen <b>vuxenutbildning</b> kommentera Kommentera ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Lärarnas Nyheter</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;18/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;21,729</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://lararnastidning.se/komvux-lever-inte-upp-till-elevernas-behov/">Link to Source</a></li></ul></p>23405165340”Vuxenutbildningen brister i likvärdighet”Mon, 18 Feb 2019 13:38:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-190A6ABAD90-A79DE6A-AF6A889Ingen kan väl ifrågasätta nyttan av den kommunala <b>vuxenutbildningen</b> (<b>komvux</b>). Den skolform som är större än ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens Samhälle Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;18/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;96,193</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vuxenutbildningen-brister-i-likvardighet-26134">Link to Source</a></li></ul></p>23404522210Yrkeshögskolan växer med fler distansutbildningarSat, 16 Feb 2019 08:50:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A86D601BE4-A79DE6A-AF6A889... och just nu har vi en ny ansökan ute. Yrkeshögskolan är <b>vuxenutbildning</b> som drivs av olika huvudmän runt om i landet, bland ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Radio Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;16/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;875,330</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=7156477">Link to Source</a></li></ul></p>23397492270Resultat av myndighetens kvalitetsgranskningsarbete 2018Fri, 15 Feb 2019 16:29:04 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A21B54BFA4-A79DE6A-AF6A889Myndigheten för <b>yrkeshögskolan</b> har i uppdrag att granska kvaliteten inom de olika utbildningsformer vi ansvarar för. I de två ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Yhmyndigheten.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;15/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,353</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Resultat-av-myndighetens-kvalitetsgranskningsarbete-2018/">Link to Source</a></li></ul></p>23393623650Stort behov av personal till fastighetsbranschenFri, 15 Feb 2019 14:47:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AF80AC2024-A79DE6A-AF6A889... medarbetare, det gäller från såväl gymnasium och <b>yrkeshögskola</b> som högskola och universitet. Och behovet är stort inom ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Fastighetsägarna Sverige AB</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;15/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;44,050</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2017/gfr/stort-behov-av-personal-till-fastighetsbranschen/">Link to Source</a></li></ul></p>23393071090Kvalitet i vuxenutbildning i vårt fokusFri, 15 Feb 2019 13:59:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A00C9E56D4-A79DE6A-AF6A889... har bland annat granskat svenska för invandrare (<b>sfi</b>). Här lyfte vi att individanpassningen ofta brister vilket kan ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skolinspektion</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;15/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;63,904</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.skolinspektionen.se/sv/Nyheter---samlade/gd-kronikan/kvalitet-i-vuxenutbildning-i-vart-fokus/">Link to Source</a></li></ul></p>23392821150Politikerna måste börja ta vuxenutbildningen på allvarWed, 13 Feb 2019 12:07:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B21B58DB74-A79DE6A-AF6A889... skola och måste få mer resurser, skriver Lillemor Malmbo, <b>sfi</b>-lärare och förtoendevald i Lärarförbundet Umeå. Om debattören ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Lärarnas Nyheter</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;13/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;21,729</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://lararnastidning.se/politikerna-maste-borja-ta-vuxenutbildningen-pa-allvar/">Link to Source</a></li></ul></p>23377947690Ny skräddarsydd vuxenutbildning öppnar för jobb inom industrinWed, 13 Feb 2019 09:53:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A856FADCF4-A79DE6A-AF6A889... sen, säger Anna Reinholdsson, Nobel Biocare AB. Den nya <b>vuxenutbildningen</b> ”Verkstads- och maskinoperatör” går att söka redan ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Industritorget.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;13/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;61,675</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.industritorget.se/nyheter/ny+skr%C3%A4ddarsydd+vuxenutbildning+%C3%B6ppnar+f%C3%B6r+jobb+inom+industrin/23157/">Link to Source</a></li></ul></p>23377370270Ny spelutbildning till UmeåMon, 11 Feb 2019 14:27:16 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A8F2E6FC4C-A79DE6A-AF6A889... Game Assembly som nu fått grönt ljus av Myndigheten för <b>Yrkeshögskolan</b> att starta en ny utbildning i Umeå. Redan till hösten ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;svt.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;11/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;4,713,721</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/ny-spelutbildning-till-umea">Link to Source</a></li></ul></p>23365216370Mer råd och vägledning – nytt arbetssätt för tillsynMon, 11 Feb 2019 14:27:16 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A4FD9F924C-A79DE6A-AF6A889... i utbildningen granskas. I samband med utbyggnaden av <b>yrkeshögskolan</b> har ett nytt arbetssätt tagits fram som innebär att ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Yhmyndigheten.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;11/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,353</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Mer-rad-och-vagledning--nytt-arbetssatt-for-tillsyn/">Link to Source</a></li></ul></p>23365216360GD har ordet: Inför ansökningsresultatenMon, 11 Feb 2019 14:27:16 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19D1310BE4C-A79DE6A-AF6A889... med olika insatser för att underlätta expansionen av <b>yrkeshögskolan</b>. Här kommer ett exempel: Jag kan redan nu informera ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Yhmyndigheten.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;11/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,353</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/GD-har-ordet/">Link to Source</a></li></ul></p>23365216340Flertalet direkt ut i jobb efter YH-utbildningMon, 11 Feb 2019 13:46:03 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A1E1E29E1C-A79DE6A-AF6A889Mer än nio av tio (93 procent) av dem som lämnade <b>Yrkeshögskolan</b> 2017 hade jobb året därefter. Därmed ligger andelen kvar på ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Smålandsposten Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;11/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;70,180</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.smp.se/tt-inrikes/flertalet-direkt-ut-i-jobb-efter-yh-utbildning/">Link to Source</a></li></ul></p>23364957550Unikt samarbete mellan Volvo Bussar Uddevalla AB, Randstad AB och Uddevalla vuxenutbildningMon, 11 Feb 2019 11:28:04 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-18F3B9E65FC-A79DE6A-AF6A889... Hagman, rektor för svetsutbildningen på Uddevalla <b>vuxenutbildning</b>. Initiativet till samarbetet kommer från Volvo Bussar ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Uddevalla-Posten; webb</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;11/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;2,563</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/2019-02-11-unikt-samarbete-mellan-volvo-bussar-uddevalla-ab-randstad-ab-och-uddevalla-vuxenutbildning.html">Link to Source</a></li></ul></p>23364246800S: Måste bli enklare att ställa om mitt i livetSat, 09 Feb 2019 19:09:05 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1934E83CC44-A79DE6A-AF6A889... ska skapas till 2025, främst eftergymnasial utbildning i <b>yrkesvux</b> säger Mikael Damberg. Yrkesvägledningen ska bli bättre och ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sveriges Radio Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;09/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;875,330</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7152326">Link to Source</a></li></ul></p>23357439810Hyper Island fördubblas med nya utbildningarSat, 09 Feb 2019 08:47:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B0D425AC74-A79DE6A-AF6A889Myndigheten för <b>yrkeshögskolan</b> att starta två nya utbildningar, ux-designer och business developer. Som ux-designer jobbar man ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sydöstran Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;09/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;46,904</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.sydostran.se/karlskrona/hyper-island-fordubblas-med-nya-utbildningar/">Link to Source</a></li></ul></p>23356025390Försörjningsstöd dras ner – mer pengar till jobbhjälpFri, 08 Feb 2019 19:56:17 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1ACE12B18A4-A79DE6A-AF6A889... integrations- och näringslivsenheterna samt <b>Vuxenutbildningen</b>. Omkring 100 personer ska få hjälp in i arbetslivet. ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;STOCKHOLM DIREKT</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;08/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;88,765</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/forsorjningsstod-dras-ner-mer-pengar-till-jobbhjalp/repsbe!t0dufYvB1EVyhKSrMZ@Ttw/">Link to Source</a></li></ul></p>23353345380Bra gjort Nordmaling!Fri, 08 Feb 2019 08:55:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B02BE1CE94-A79DE6A-AF6A889... Lycksele, Moderaterna, omsorg, profilkurs, Robertsfors, <b>SFI</b>, sjuksköterska, Sollefteå, Umeåregionen, undersköterska, ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Västerbottens-Kuriren Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;08/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;349,312</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://blogg.vk.se/jan-nilsson/2019/02/08/bra-gjort-nordmaling/">Link to Source</a></li></ul></p>23350068190Malmö yrkeshögskola riskerar att gå i gravenThu, 07 Feb 2019 15:17:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1986306E78C-A79DE6A-AF6A889fick Malmö <b>yrkeshögskola</b> avslag på samtliga ansökningar om utbildningar med start i höst, totalt 14 stycken, från Myndigheten ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Sydsvenskan Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;07/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;349,432</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.sydsvenskan.se/2019-02-07/efter-myndighetsprovning-malmo-yrkeshogskola-riskerar-att-ga">Link to Source</a></li></ul></p>23344967130Tre nya Yh-utbildningar till TrafikverksskolanThu, 07 Feb 2019 14:16:32 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B268EE4ACC-A79DE6A-AF6A889... Tel: 0771-921 921 Trafikverksskolan får klartecken att köra igång tre nya Yh-utbildningar. Myndigheten för <b>yrkeshögskolan</b> har d <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Trafikverket</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;07/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;144,425</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2019-02/tre-nya-yh-utbildningar-till-trafikverksskolan/">Link to Source</a></li></ul></p>23344515790Extra stöd på vux gav alla elever jobbThu, 07 Feb 2019 13:35:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1B068EBC4AC-A79DE6A-AF6A889... Statistik över betygen 2017 visar att av elever på den <b>gymnasiala</b> <b>vuxenutbildningen</b> som inte behöver extra hjälp i ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Skolvärlden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;07/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;12,347</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://skolvarlden.se/artiklar/extra-stod-pa-vux-gav-alla-elever-jobb">Link to Source</a></li></ul></p>23344264290Här är listan med de hetaste yrkena 2024Thu, 07 Feb 2019 12:52:06 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1A604DC6D2C-A79DE6A-AF6A889... handlar om högskoleutbildning mot tydliga målyrken och <b>vuxenutbildningar</b> som en konsekvens av att allt fler i framtiden ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Dagens Nyheter Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;07/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;3,996,853</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.dn.se/ekonomi/ny-rapport-100000-kommer-saknas-pa-arbetsmarknaden-om-fem-ar/">Link to Source</a></li></ul></p>23344012660Specialisera SFI efter yrkes- och utbildningsbakgrundThu, 07 Feb 2019 12:29:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19FDF06A99C-A79DE6A-AF6A889... Förbättra kartläggning och matchning Specialisera <b>SFI</b> efter yrkes- och utbildningsbakgrund Ha en målsättning för ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Arbetsvarlden</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;07/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;13,536</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.arbetsvarlden.se/debatt/specialisera-sfi-efter-yrkes-och-utbildningsbakgrund/">Link to Source</a></li></ul></p>23343876050Utbildningen för servicetekniker i Ljungby fick grönt ljus fyra år i radTue, 05 Feb 2019 18:39:01 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AA7BB4FBF4-A79DE6A-AF6A889... förra veckan. Då stod det klar att Myndigheten för <b>yrkeshögskolan</b> åter har godkänt skolans utbildning för ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Transportnytt Online</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;05/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;8,053</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://transportnytt.se/nyheter/utbildningen-foer-servicetekniker-i-ljungby-fick-groent-ljus-fyra-ar-i-rad">Link to Source</a></li></ul></p>23331984770SCA startar maskinförarutbildning med Ånge kommunTue, 05 Feb 2019 11:27:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-1AF4628966C-A79DE6A-AF6A889... vara utbildare, säger Göran. Teori och praktiska övningar Första delen av kursen består främst av teori och sker i <b>Komvux</b> lok <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;SCA</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;05/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;82,034</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.sca.com/sv/skogsagare/aktuellt/nyheter/2019-02/sca-startar-maskinforarutbildning-med-ange-kommun/">Link to Source</a></li></ul></p>23329295980Nu startas fler lärarassistent-utbildningarTue, 05 Feb 2019 10:25:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-196992CC2AC-A79DE6A-AF6A889Myndigheten för <b>yrkeshögskolan</b> (MYH) har presenterat vilka utbildningar som blivit beviljade att starta i höst. Sammanlagt ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Altinget.se</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;05/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;14,971</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="https://www.altinget.se/artikel/nu-startas-fler-lararassistent-utbildningar">Link to Source</a></li></ul></p>23329052720Skol­inspek­tionens beslut efter tillsyn Vuxenutbildningen hösten 2018Tue, 05 Feb 2019 08:21:02 GMThttp://cisionpoint.com/GetFilePassThrough.aspx?locator=NewsItemDetail-19F87BAE25C-A79DE6A-AF6A889... och där inga brister funnits Förutsättningar för <b>vuxenutbildningen</b> Styrning och utveckling av <b>vuxenutbildningen</b> ... <p><ul><li><b>Outlet</b>:&nbsp;&nbsp;Forshaga</li><li><b>Publication Date</b>:&nbsp;&nbsp;05/02/2019</li><li><b>Media Group</b>:&nbsp;&nbsp;Internet</li><li><b>Country</b>:&nbsp;&nbsp;Sweden</li><li><b>Unique Visitors Per Month</b>:&nbsp;&nbsp;1,457</li><li><b>Source URL</b>:&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.forshaga.se/kommunochpolitik/pressochinformationsmaterial/nyheter/nyheter2019/skolinspektionensbesluteftertillsynvuxenutbildningenhosten2018.5.519477e91684f81da3486e.html">Link to Source</a></li></ul></p>23328618940